Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2014

0526 cb8e 420
7218 0cc6 420
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
0589 5a08 420
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
0648 d6b8 420
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
0878 464b 420
Sedmikrásky, 1966
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
0781 243b 420
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
1842 e711 420
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
image
Reposted frommynnia mynnia viakammerflimmern kammerflimmern
6950 123e 420
Elementarz, 1985
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— *** (Stanisław Esden-Tempski)
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
2256 f902 420

red-lipstick:

Frans van Tartwijk (b. 1963, Netherlands) - Encore, 2013    Paintings: Acrylics, Watercolors and Oil Pastels on Paper

4972 f7b6 420
0219 609a 420
Reposted fromszszsz szszsz viakammerflimmern kammerflimmern
2215 f4ab 420
Reposted frommisza misza viakammerflimmern kammerflimmern
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl